Nachrichten

15.10.2019

De zorgvolmacht: voor als het wat minder gaat

Met de zorgvolmacht kan u één of meerdere personen de volmacht geven om uw vermogen geheel of gedeeltelijk te beheren als u het niet meer kan. Sinds 1 maart 2019 zijn de mogelijkheden verruimd en wordt het instrument interessanter. U bespaart uw naaste familieleden zeker heel wat hoofdbrekens maar er zijn toch ook gevaren aan verbonden.

Weiterlesen

08.10.2019

Sociaal passief: spreiding van het belastingvoordeel

In 2013 ging het onderscheid tussen de opzegtermijn van arbeiders en bedienden op de schop. In de plaats kwam het zogenaamde eenheidsstatuut. Over het algemeen krijgt een arbeider sinds 2014 een langere opzegtermijn dan voorheen. Om zich te wapenen tegen de kostenverhoging van dit eenheidsstatuut, genieten werkgevers voor werknemers die vijf jaar of meer in dienst zijn een belastingvrijstelling. Die vrijstelling, ingevoerd in 2014, begint nu uitwerking te krijgen.

Weiterlesen

02.10.2019

De bestuurder in de NV: sociaal statuut

Wie bestuurder zegt denkt meestal aan een zelfstandige. Dat hoeft niet altijd maar met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is het werknemersstatuut voor een bestuurder heel erg uitzonderlijk.

Weiterlesen

28.09.2019

Jaagt de nieuwe vennootschappenwet u naar de drukker?

De nieuwe vennootschappenwet (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen moeten hun statuten aanpassen tegen 1 januari 2024. Maar een aantal bepalingen moeten al op 1 januari 2020 omgezet zijn. Mag uw naamkaartje nog verwijzen naar uw “BVBA” of moet het “BV” zijn? Wanneer gooit u uw voorgedrukt briefpapier in de blauwe bak?

Weiterlesen

24.09.2019

Steuerermäßigung für Rechtsschutzversicherung

Ab 1. September 2019 können Sie für Ihre Rechtsschutzversicherung eine Steuerermäßigung erhalten. Mit dieser soundsovielten Steuerermäßigung hoffte die vorige Regierung, die Hemmschwelle vor dem Gericht zu senken.

Weiterlesen

19.09.2019

Managementfirmen und das Finanzamt

Sind Sie Verwalter? Erledigen Sie ihre Tätigkeit dann in eigener Person oder über eine Firma? Das Finanzamt mag Managementfirmen nicht besonders und wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, zeigen sich die Richter offenbar auch nicht als Befürworter dieser Konstruktion. Aber der Kassationshof hat vor Kurzem diesem Misstrauen gegenüber eine Grenze gezogen.

Weiterlesen

14.09.2019

Het ontslagrecht van de NV tegenover de bestuurder

Onder de “oude” vennootschappenwet kon de algemene vergadering van een NV het mandaat van een bestuurder onmiddellijk beëindigen. Een bestuurder genoot daarbij geen bescherming onder de vorm van een opzegtermijn of opzegvergoeding. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet nu in de mogelijkheid om een dergelijke bescherming te creëren.

Weiterlesen

12.09.2019

Zusatzrente für Selbstständige ohne eigene Firma

Wenn Sie mit Hilfe einer eigenen Firma arbeiten, können Sie Ihre Rente nicht nur um eine Freie Zusatzpension für Selbstständige (FZPS), sondern auch um eine Individuelle Pensionszusage (IPZ) ergänzen. Seit Mitte 2018 können auch Selbstständige ohne eigene Firma ihre Rente und ihre FZPS um eine Rente des zweiten Pfeilers aufstocken … die POZ. Zu viele Abkürzungen? Wir erläutern sie Ihnen gerne.

Weiterlesen

10.09.2019

Überstunden: Erweiterung der Steuerermäßigung und Befreiung vom Berufssteuervorabzug

Um mehr Flexibilität bei der Organisation der Arbeit in den Betrieben zu erzielen, erhalten Arbeitnehmer und Arbeitgeber schon seit 2005 Steuerermäßigungen, wenn Überstunden geleistet werden. Seitdem ist die Regelung einige Male gelockert und erweitert worden. Zuletzt hat die Regierung kurz vor den Wahlen beschlossen, mehr Überstunden zuzulassen.

Weiterlesen

07.09.2019

Familiale vennootschappen: de nieuwe vennootschappenwet en het Vlaamse erf- en schenkingsrecht

Om te vermijden dat familiale vennootschappen, bij pensionering of overlijden van de bedrijfsleider worden ontbonden, voerde de Vlaamse wetgever al in de jaren negentig een gunstig belastingregime in voor de schenking en voor de ververing van familiale vennootschappen. Overnemers komen in aanmerking voor een vrijstelling van schenkingsrecht of een verlaagd tarief erfbelasting mits naleving van een reeks voorwaarden. Door de nieuwe vennootschappenwet moeten die voorwaarden soms anders ingevuld worden.

Weiterlesen

[1]  2  3  4  5  6  7