Nachrichten

12.09.2020

Detachering naar België: strengere regels

Op 30 juli 2020 werd de Europese Detacheringsrichtlijn (2018/957) van toepassing in België. De omzettingswet verscheen op 18 juni ll. in het Staatsblad. Omdat België voorheen al strenge regels toepaste, zijn er niet zo veel nieuwigheden. Maar wie met buitenlands personeel werkt, moet toch opletten.

Weiterlesen

09.09.2020

e-Communicatie tussen u en de fiscus

Om de communicatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen te vereenvoudigen, besliste de ministerraad van 17 januari 2020 dat die communicatie meer in elektronische vorm moet gebeuren. Een wetsontwerp is onderweg.

Weiterlesen

07.09.2020

Grondwettelijk hof maakt hervorming van taks op vzw’s noodzakelijk

Het Grondwettelijk Hof oordeelde begin van dit jaar dat de vrijstelling van de vzw-taks op buitenlandse onroerende goederen juridisch niet te verantwoorden valt. De zaak betreft de vroegere wetgeving maar de vrijstelling voor buitenlandse onroerende goederen bestaat ook vandaag nog. Een wetswijziging lijkt onontkoombaar.

Weiterlesen

05.09.2020

Heimarbeitvergütung – LISS und Fiskus wieder gleich

Mit einem Rundschreiben vom 14. Juli 2020 akzeptiert der Fiskus eine pauschalte Heimarbeitvergütung von 129,48 Euro. Somit arbeiten LISS und Fiskus wieder mit gleichen Zahlen/ Ein Ruling ist nicht mehr notwendig.

Weiterlesen

01.09.2020

Corona Tax Shelter

In der Vergangenheit unternahm der Gesetzgeber mehrere Versuche, mit Steuervorteilen die belgischen Sparer zur Investition in Aktien zu bewegen. Die beiden jüngsten Initiativen sind “tax shelters”, die eine für Startups, die andere für wachsende Unternehmen. Im Zuge von Corona III kommt noch eine dritte hinzu.

Weiterlesen

30.08.2020

Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Weiterlesen

27.08.2020

Investitionsabzug 2021: Auf welchen Satz haben Sie Anrecht?

Der Standardsatz des Investitionsabzugs belief sich für KMU auf 20 % 2018 und 2019. Ab dem Veranlagungsjahr 2021 (das meist den Investitionen 2020 entspricht) gilt erneut der vormalige Standardsatz von 8% aber ...

Weiterlesen

26.08.2020

Aussetzung der Zahlung des Gesellschaftsbeitrags aufgrund der Coronakrise

Der „jährliche Beitrag zu Lasten der Gesellschaften, der für das Sozialstatut der Selbständigen bestimmt ist“, ist ein Sozialbeitrag, den Gesellschaften bezahlen müssen, um die Renten und die Krankenversicherung von Selbständigen zu finanzieren. Auch im Coronajahr 2020 ist der Beitrag geschuldet, darf jedoch später entrichtet werden.

Weiterlesen

25.08.2020

Fiscaal aftrekbaar bedrag voor verblijfskosten in België

Als een werknemer kosten maakt in opdracht van of ten voordele van de werkgever, dan zal de werkgever die in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn “kosten eigen aan de werkgever”. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen. Maar er zijn uitzonderingen.

Weiterlesen

19.08.2020

De handelshuurlening - samen door de crisis

Sinds begin juni kan u als ondernemer/huurder een nieuw soort ondersteuning krijgen dat u moet helpen de huur van de maanden van lockdown te betalen. Maar ook uw verhuurder moet mee doen …

Weiterlesen

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13