News

10.07.2020

Langetermijnbetrokkenheid: het langste woord uit het vennootschapsrecht?

In 2017 besliste de EU om regels uit te vaardigen die de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen moet bevorderen. Tegelijk werden ook maatregelen genomen die moeten zorgen voor meer transparantie tussen de genoteerde vennootschappen en de beleggers. De richtlijn werd in mei 2020 omgezet in het Belgisch recht.

Read more

05.07.2020

Borrowing for dividends: interest deduction or not

The authorities are of the opinion that interest on loans used to pay dividends is, by definition, not tax deductible. These are after all expenses which do not serve to obtain taxable income, a key condition in the Income Tax Code. The Court of Cassation has a different opinion.

Read more

01.07.2020

Uitstel van betaling werkgeversbijdragen tot 15 december 2020

Toen midden maart de regering de eerste coronamaatregelen nam, waren die vooral bedoeld om de liquiditeitspositie van particulieren en bedrijven te vrijwaren. Naarmate de tijd vorderde en de pandemie afzwakte werden enkele tussenkomsten gestopt of afgezwakt. Andere maatregelen moesten de ondernemingen helpen bij de relance. Het uitstel van betaling van RSZ-bijdragen is n van het laatste type.

Read more

23.06.2020

Increase minimum taxable profit: when is there recidivism?

When a company files its tax return late or not at all, the law foresees in a minimal taxable profit on which taxes have to be paid. In case of recidivism these amounts are increased. A recent circular letter explains when we speak about recidivism.

Read more

19.06.2020

Is unduly charged VAT deductible?

Immovable work, performed by a VAT payer for another VAT payer, should be invoiced under the reverse charge mechanism. In other words, the contractor does not charge the VAT due, but it is the customer which will account for the VAT due through its VAT return and will deduct it to the possible extent at the same time. But what if the contractor did after all charge VAT?

Read more

15.06.2020

Hervorming goederenrecht in het burgerlijk wetboek

Ons burgerlijk wetboek is vandaag de dag nog steeds gebaseerd op de Code Civil van Napoleon uit 1804. Uiteraard zijn vele bepalingen wel gemoderniseerd, soms in het wetboek zelf, soms in andere wetten. Minister van Justitie Koen Geens stelde zich als doel, na de vennootschappenwet, ook dit burgerlijke wetboek grondig te hervormen.

Read more

13.06.2020

Welke alarmbelprocedure toepassen in vennootschappen opgericht voor het WVV?

Uw vennootschap werd opgericht vr 1 mei 2019. Uw boekjaar sluit af op 31 december 2019. Welke alarmbelprocedure geldt voor u? De oude uit de vennootschappenwet (W.Venn.) of de nieuwe van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?

Read more

11.06.2020

Vennootschap failliet, toch voordeel bij bestuurder

Een bestuurder die een debetstand heeft op zijn rekening-courant bij zijn vennootschap geniet per definitie van een voordeel van alle aard. Maar geldt die regel nog als de vennootschap failliet gaat?

Read more

06.06.2020

Op zoek naar de juiste CO2-uitstoot van mijn auto

Er waren tijden dat de fiscale toestand van uw voertuig afhankelijk was van de zogenaamde fiscale PKs, een cijfer dat bepaald werd door parameters zoals gewicht en cilinderinhoud. Vandaag is de CO2-uitstoot van uw voertuig allesbepalend. Waar vindt u die? En is het de goeie?!

Read more

04.06.2020

Nieuwe wet, oude vennootschap welke jaarrekening?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019, en op 1 januari 2020 en zeker vr 1 januari 2024 Het is niet eenvoudig. Als u binnenkort uw jaarrekening neerlegt, welke jaarrekening moet dat dan zijn?

Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11