kmo-portefeuille

Stuyts Accounting Services BVBA is erkend als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor het algemeen domein van de pijler Advies.
Voor bepaalde adviezen kan een subsidie van 50% worden aangevraagd bij KMO-portefeuille.

Welk advies kan in aanmerking komen?
•SWOT-analyse en het bijhorende advies
•Strategiebepalingen
•Marktonderzoek met bijhorend advies
•Marketingstudies met bijhorend advies
•Haalbaarheidsstudies
•Investeringsanalyses
• ...