financiering van de onderneming

Financiering van de onderneming

Een essentiële oefening voor elke onderneming is haar financiering.  Gouden regels zoals de aanwending van kortetermijnfinancieringsbronnen voor kortetermijnbehoeften worden regelmatig vergeten.  Ook is het landschap naar potentiële kredietmogelijkheden veranderd. 

 Een greep uit de waaier van mogelijkheden om uw onderneming te financieren
- straight loans
- bulletkredieten
- wentelkredieten
- participatiefonds
- investeringsfondsen
- leasing
- renting
- sale and lease back, sale and rent back
- ...
De afweging tussen eigen vermogen en vreemd vermogen wordt bovendien steeds maar belangrijker.   “Marketing” van uw jaarrekening is essentieel t.a.v. banken en leveranciers toe.  Een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen stelt niet enkel uw financier tevreden maar moet er ook voor zorgen dat u een optimaal rendement op het risicodragende kapitaal in uw onderneming hebt.

Financiële analyse

De barometers van uw onderneming zijn van essentieel belang.  Een sterke boekhouding zorgt ervoor dat u, op basis van deze ratio's,  de onderneming kent en weet in welke richting zij zich ontwikkelt.