fiscaliteit

De vennootschaps- en personenbelasting

De vennootschap is onze core business. Essentieel bij onze benadering is een grondige kennis van de vennootschapsbelasting in al haar facetten. Een diepgaande kwartaal- of maandrapportage is onontbeerlijk voor het nemen van fiscale beslissingen. Een greep uit het spervuur van vragen van onze cliënten:
- Wat is notionele intrestaftrek?
- Worden mijn meerwaarden onmiddellijk belast of kan ik deze spreiden in de tijd?
- Kan ik gebruik maken van recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik voor de verwerving van een onroerend goed?
- Is een patrimoniumvennootschap nog nuttig?
- ...
Op verzoek van klanten en financiële instellingen organiseren wij op geregelde tijdstippen seminaries.

Personenbelasting

De aangifte personenbelasting wordt er niet eenvoudiger op. Een record aantal codes op het formulier zorgt bij menigeen voor wanhoop. Onze activiteit bestaat erin zelfstandigen, in hoofdzaak bedrijfsleiders en vrije beroepers, te begeleiden bij de ondoorzichtige jungle van de personenbelasting, en dit altijd in een optiek waarbij de effecten op het niveau van de vennootschap geverifieerd worden. Enkele aspecten:
- Wat zijn de effecten van de progressieve tarieven in de personenbelasting?
- Kan ik genieten van kortingen omwille van milieubesparende investeringen?
- Worden mijn meerwaarden op onroerende goederen of aandelen belast?

Btw

BTW is dagelijkse kost voor zowat elke onderneming. De BTW wetgeving is echter niet eenvoudig en bijzonder stringent. Gaande van vormvoorwaarden voor uw facturen tot de bewijsvoering van een intracommunautaire levering of export, BTW is zeker niet eenvoudig. Bovendien zijn de boetes bij het niet correct toepassen van de BTW wetgeving hoog. Een greep uit het arsenaal van vragen die kunnen ontstaan bij BTW problemen:
- Kan ik mijn gebouw verkopen met BTW?
- Welke formulieren moet ik invullen om export te bewijzen?
- Ik verricht diensten in binnen en buitenland, welke tarieven zijn van toepassing?
- Kan ik een wagen kopen onder de margeregeling?
- ...

Successie- en registratierechten

"Nothing is certain but death and taxes". Een goede vermogensplanning is dan ook essentieel voor elke goede huisvader en in het bijzonder voor de huisvader - ondernemer. Typische verzuchtingen als het schenken van vermogen, zoals de onderneming of het onroerend goed, maar met behoud van controle vereisen maatwerk. Dit maatwerk bieden wij via ge?ndividualiseerde studie en gesprekken aan.
Typische vragen omvatten:
- Hoeveel successierechten zullen mijn erfgenamen verschuldigd zijn?
- Onroerend goed doorschuiven naar de volgende generatie?
- Hoe kan ik iemand onterven of juist extra begunstigen?
- Kan ik mijn onderneming zonder successierechten overlaten aan de aanstormende generatie?
- Hoe doe ik een bankgift / handgift?
- ...

Registratierechten

Spreekt men over registratierechten dan is onroerend goed typisch "top of mind". Toch rust de registratieverplichting ook op andere documenten. De impact van de registratierechten is trouwens niet gering. Denk maar aan de typische 10% registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed. Toch leiden registratierechten regelmatig tot praktische vragen:

- Ik moet plots verkopen, kan ik nog registratierechten van mijn oorspronkelijke aankoop recupereren?
- Moet ik mijn huurovereenkomst laten registreren?
- Kan ik eender welk document laten registreren en wat kost dit?
- ....

Internationaal

De wereld staat niet stil en Belgische ondernemingen bevinden zich al lang niet meer onder de kerktoren. In een globaliserende wereld ontstaan ook belastingproblemen:
- Welke prijzen moet ik doorreken aan mijn buitenlandse dochter?
- Hoe verwerf ik het best een onroerend goed in het buitenland?
- ...

De controle

Een belangrijk moment voor elke ondernemer is de fiscale controle. Bijstand bij elke fase van de procedure is dan ook onontbeerlijk. Dit gaat van het verdedigen van het dossier voor de betrokken inspecteurs tot het antwoorden op berichten van wijziging en het indienen van bezwaarschriften. Veelvuldig gestelde vragen zijn onder meer:
- Tot welke documenten heeft de inspecteur toegang?
- Mijn conflict met de belastingdiensten lijkt onoplosbaar, wat kan ik doen?
- ...