overnames

De waarde en de prijs van uw onderneming

Uw onderneming heeft een eigen waarde die afhankelijk is van zowel haar bezittingen als van haar prestaties. De activa van uw onderneming hebben immers elk hun waarde, maar daar staan veelal schulden tegenover. Bovendien zijn soms meerwaarden aanwezig, hoewel deze niet in de boekhouding voorkomen. Daarnaast kijkt een overnemer naar de prestaties van uw onderneming, met andere woorden, hoeveel EBITDA, winst of cashflow door de onderneming gegenereerd wordt zodat hij op een redelijke termijn zijn overname kan terugbetalen.
De waarde van een onderneming is het resultaat van het spel tussen koper en verkoper, van de wetten van vraag en aanbod en kan dus aanzienlijk verschillen van de berekende waarde van de onderneming.

Een onderneming overlaten

Het overlaten van een onderneming is een langdurig proces waarbij, naast onderhandelingen met de potentiële overnemer ook grondige fiscale en juridische analyses moeten gebeuren.  Bijstand in elke fase is dan ook noodzakelijk.  Stuyts Accounting Services kan sinds jaar en dag een beroep doen op juridische toptalenten om de overgang vlot te doen verlopen.  Bovendien moet al naargelang het type overname, bijvoorbeeld overname van de aandelen of overname van het handelsfonds, een volledig andere fiscale en financiële analyse gemaakt worden, zodat u weet wat na de overname effectief bij u terechtkomt.

Een onderneming overnemen

Een onderneming overnemen is een proces waarbij men niet over één nacht ijs mag gaan.  Een grondige voorstudie is altijd noodzakelijk.  Al te vaak ziet men projecten waarbij de gekende “lijken uit de kast” komen te vallen met nefaste gevolgen voor de cliënt.  De juiste prijs alsook de juiste waarborgen - zowel m.b.t. de prestaties van de onderneming als het fiscale aspect moeten bepaald worden.  Stuyts Accounting Services levert bijstand van het eerste gesprek tot het ondertekenen van de overnameovereenkomst en de afhandeling achteraf.  Kernwoorden als haalbaarheidsstudie, due diligence, waarborgclausules, opschortende voorwaarden,.... zijn termen die u na een overnameproces niet meer vreemd in de oren zullen klinken.   Bovendien moet, net zoals bij het overlaten van een onderneming,  rekening gehouden worden met het type van de overname, gaande van franchising tot overname van een geheel van aandelen.