News

27.10.2021

Aanvullende pensioenen bedrijfsleiders: ‘milde toepassing van de 80%-grens’

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premies van 2020, wordt verlengd voor de premies van 2021. De administratie kondigde dit aan in een circulaire van 10 juni 2021. Wat houdt die versoepeling precies in?

Read more

26.10.2021

Interestvoet bij betalingsachterstand handelstransacties

De interestvoet die van toepassing is bij een betalingsachterstand in handelstransacties wordt om de 6 maanden bepaald. Het percentage ligt al vier jaar op 8%. Enkel in het tweede semester van 2019 ging dat percentage even naar 8,5%. In het eerste semester van 2020 ging het terug naar 8% en dat is het nog steeds in het tweede semester van 2021.

Read more

25.10.2021

Concurrent heeft ook belang bij omgevingsvergunning

Een Nederlandse onderneming wil zich vestigen in België. Belgische concurrenten die dat niet zien zitten, dienen een bezwaar in tegen de omgevingsvergunning. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) is een concurrentienadeel geen voldoende belang voor zo’n bezwaar. Volgens het Grondwettelijk Hof is het dat wel.

Read more

21.10.2021

Overstromingen: toleranties voor giften en btw

Uw gift is slechts ‘fiscaal aftrekbaar’ als een reeks voorwaarden wordt nageleefd. In het kader van de overstromingsramp die ons land trof op 14 juli 2021, voorzag de minister van Financiën in enkele versoepelingen. Maar er zijn basisregels die u in elk geval moet respecteren.

Read more

20.10.2021

Kwijtschelding van restschulden bij faillissement: tijdslimiet moet verdwijnen

Als een aantal voorwaarden worden nageleefd kan de rechtbank restschulden kwijtschelden. Dit geeft een ondernemer de mogelijkheid om een ‘fresh start’ te maken. Maar die ondernemer heeft daar slechts 3 maanden de tijd voor; daarna kan het niet meer. Dat vindt het Grondwettelijk Hof toch wel wat hard.

Read more

14.10.2021

The consumption check becomes a corona premium

Mid-2020, the government introduced the consumer cheque. An employer was allowed to give his staff a bonus, exempt of taxes and social security, up to a maximum of 300 euros. A year later there will be a reissue of this bonus (now called 'corona premium'), but the consumption check is also forced to be tinkered with.

Read more

12.10.2021

The revalorisation coefficient of the cadastral income for 2021

For an entrepreneur, the revalorisation coefficient of the cadastral income (CI for short) is relevant in two specific situations: if he rents out a home to a company as a private individual and if he rents out a home to his own company as a director.

Read more

07.10.2021

Relance-uren: sociaal akkoord

Het sociaal akkoord dat in juni werd bereikt bevat onder meer een akkoord over de zogenaamde relance-uren. Het gaat om vrijwillige overuren die gepresteerd mogen worden boven het normale quorum en zonder overloontoeslag.

Read more

27.09.2021

Also in 2021 tax exemption for COVID-19 support

Shortly after the start of the corona crisis in March 2020, the various governments quickly issued support measures to help companies survive in lockdown. In order to avoid that financial support from regions, communities, provinces or municipalities ends up partly in the federal treasury, this support is tax-free. This tax exemption was extended some time ago until 31 December 2021.

Read more

24.09.2021

CBN geeft update over fusies tussen vennootschappen

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft zich begin juli uitgesproken over de boekhoudkundige verwerking van de fusie tussen vennootschappen. Die update was nodig nadat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) het kapitaalbegrip bij de coöperatieve en besloten vennootschappen schrapte. Advies 2021/10 vervangt CBN-advies 2009/6.

Read more

1  [2]  3  4