News

29.04.2022

Special directors' liability in the event of bankruptcy

The special directors' liability does not apply to directors of small companies in bankruptcy. But who has to prove that it concerns a small company? The creditors/trustees? Or the directors/managers? At the end of 2021, the Court of Cassation made the decision.

Read more

28.04.2022

Hogere bekendmakingskosten voor vennootschapsakten

Sinds 1 juni 2003 verschijnen alle akten van rechtspersonen (verenigingen, ondernemingen, e.d.) in de ‘Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad’. Traditioneel gaat op 1 maart de prijs van de bekendmakingskosten omhoog en dat is ook nu weer zo.

Read more

27.04.2022

Employees under the new double tax treaty with France

On November 9, 2021, Belgium and France signed a new double taxation treaty. The text still has to be piloted through parliament. In a double tax treaty it is agreed which country may tax which income. The old treaty between Belgium and France dates back to 1964. Apart from a thorough renumbering, the new treaty will not cause a landslide, but you have to watch out for what will change.

Read more

26.04.2022

Het mobiliteitsbudget: nieuwigheden

De ‘wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’ voerde ook enkele wijzigingen door in het mobiliteitsbudget. Die regeling leek niet het verwachte succes te hebben. De wetgever wil dat veranderen met meer vereenvoudiging, flexibilisering, duurzame vervoersmodi en rechtszekerheid.

Read more

25.04.2022

Aanschaffingsprijs van aandelen na rechterlijke beslissing

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) sprak zich recent uit over de boeking van een aanpassing van de aanschaffingsprijs van de aandelen na een rechterlijke beslissing. Gaat het hier om een opbrengst of moet de aanschaffingsprijs herzien worden?

Read more

18.04.2022

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Read more

14.04.2022

Laadpalen: het btw-verhaal

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Read more

12.04.2022

Overuren en belastingvoordeel: nieuwe grenzen

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord verlaagde de regering in 2005 de kostprijs van ploegenarbeid en overuren. Dat gebeurde via een belastingvermindering voor de werknemers. Voor de werkgevers voorzag de wet in een vrijstelling van de verplichting om de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de Schatkist. Maar er zitten limieten aan deze belastingvoordelen. En die ‘plafonds’ werden op 1 januari aangepast.

Read more

11.04.2022

Does your contractor have debts with the RSZ or the tax authorities?

Companies and self-employed persons who call on a contractor for construction work must check whether the contractor concerned has no debts with the social security or tax authorities. If such is the case, there is a withholding obligation. You can easily check whether such a deduction is necessary via the link www.checkinhoudingsplicht.be.

Read more

06.04.2022

Meer belastingparadijzen

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.

Read more

1  2  [3]