News

06.11.2020

Toelichting bij misbruik van economische afhankelijkheid

Overeenkomsten tussen ondernemingen en particulieren zijn onderworpen aan strenge regels ter bescherming van de particulier. Een wet van 4 april 2019 voerde een gelijkaardige regelgeving in voor afspraken tussen ondernemingen (B2B). Die wetgeving is nog niet helemaal van toepassing en is al enkele keren bijgeschaafd. Een stand van zaken.

Read more

05.11.2020

Wat is het belastingstelsel van het crisis-overbruggingsrecht?

Neemt de overheid met de ene hand terug wat ze met de andere gegeven heeft? Wat is het belastingstelsel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moesten sluiten door de coronamaatregelen van de overheid? Een circulaire van juli 2020 met een update in september brengt verduidelijking.

Read more

04.11.2020

Antiwitwaswet: advocaten halen slag thuis

De huidige antiwitwaswet is het resultaat van een lange evolutie in de wetgeving sinds 1993. In verschillende fases werd de wetgeving uitgebreid, zowel voor de situaties waarvoor gemeld moet worden, als voor de personen en ondernemingen die moeten melden. Maar soms gaat de wetgever een beetje te snel.

Read more

21.10.2020

Loss carry back in corporate tax

On 1 July of this year the loss carry back was introduced. Both for companies as for individuals. The name is misleading: you do not actually deduct the loss of this year from the profit of the previous year. No, you go back to the previous year and foresee an untaxed reserve. The trick is to reserve to correct amount.

Read more

16.10.2020

De antiwitwaswet uitgebreid

Net als alle andere leden van de Europese Unie heeft BelgiŽ wetgeving die het witwassen van gelden uit frauduleuze of criminele activiteiten moet beletten. Gedwongen door de inventiviteit in misdadige milieus en de voortschrijdende financiŽle technologie werd deze wetgeving door de jaren heen strenger en uitgebreider. Op 15 augustus jl. was het weer zo ver.

Read more

12.10.2020

Temporary 100% deduction for reception costs

For income tax purposes, reception costs are 100% deductible until 31 December 2020. This measure should support the event sector. However, the question is whether the strict rules regarding events will make it possible to organize such events after all.

Read more

09.10.2020

UBO-register: verduidelijkingen

De vierde en vijfde antiwitwasrichtlijn verplichten vennootschappen, trusts, vzwís, Öaan te geven wie er achter hen staat. Als een vennootschap een inbreuk pleegt op die antiwitwaswetgeving, dan kan uitgezocht worden wie eigenlijk achter de vennootschap zit (de ultimate beneficiary, uiteindelijke begunstigde of genieter dus). Recent is deze wetgeving nog wat verder aangescherpt.

Read more

06.10.2020

De tax shelter voor startende vennootschappen

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

Read more

04.10.2020

De wettelijke reserve in het WVV

Onder het oude wetboek van vennootschappen (W.Venn.) gold als regel dat een vennootschap jaarlijks een deel van de winst moest toewijzen aan de wettelijke reserve. Hoe zit dat onder het nieuwe wetboek, het WVV, en wat met de overgangsregeling?

Read more

01.10.2020

Informatie over bestuurders in de jaarrekening als het bestuursorgaan wijzigt

De jaarrekening moet in principe melding maken van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de bestuurders. Over wie moet die informatie meegedeeld worden als het bestuursorgaan gewijzigd wordt?

Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9