Welkom bij MEDFISC!

Stuyts Accounting & Tax heeft sinds jaar en dag uitgebreide ervaring met medische en paramedische beroepen. 

Artsen, zowel huisarts als specialist, apotheker, tandarts, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, thuisverplegers,… kunnen van het gespecialiseerde advies van MEDFISC genieten.   Het is immers zo dat het medisch beroep specifieke boekhoudkundige en fiscale uitdagingen met zich meebrengt.  Centrale inning, GMD’s, associaties, BTW op niet geneeskundige prestaties, Amonis, geconventioneerd of niet,… u wordt er wellicht ten overvloede mee geconfronteerd.

Bovendien stellen we uit de praktijk vast dat er tijdens de artsenopleiding amper aandacht gegeven wordt aan de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.  Wij voorzien dan ook een grondige fiscale en structurele begeleiding zodat u de juiste keuzes kan maken.   Typisch terugkerende vragen zijn:

  • Is een vennootschap interessant? 
  • VAPZ en/of IPT? 
  • Kan mijn echtgeno(o)t(e) mij bijstaan als bestuurder?  
  • Hoe moet ik mijn verloning structureren om verrassingen met betrekking tot sociale bijdragen te vermijden?
  • ….