Boekhouding

Een sterke, bewijskrachtige boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming. Boekhouding is meer dan het volgen van de talrijke verplichtingen opgelegd door de wet. Zodoende is de  boekhouding  hét middel bij uitstek om de parameters van uw bedrijfsprestaties te meten en op te volgen. Stuyts Accounting Services bv zorgt voor actieve bijstand aan haar cliënten bij het voeren van de boekhouding.  Afhankelijk van de grootte van de onderneming gaat ons dienstenpakket van het voeren van een volledige boekhouding van A tot Z tot de actieve bijstand aan de interne boekhouder of boekhoudafdeling.

De belangrijkste boekhoudkundige verplichtingen voor vennootschappen:

- Bijhouden van de dagboeken (aankoop, verkoop, financieel, kas, diversen ...)
- Maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangiftes en bijhorende listings of bijlagen
- Jaarlijkse btw listing
- Opmaak van de jaarrekening volgens het model van de Nationale Bank van België
- Opmaak van de aangifte vennootschapsbelasting en haar bijlagen
- Opmaak van de wettelijke fiches
- Opmaak van de verslagen van de zaakvoerder, raad van bestuur en van de algemene    vergadering ...
- ....

De belangrijkste boekhoudkundige verplichtingen voor eenmanszaken en vrije beroepen:

- Bijhouden van de dagboeken (aankoop, verkoop)
- Maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangiftes en bijhorende listings of bijlagen
- Jaarlijkse btw listing
- Opmaken van de winstafrekening
- Opmaak van de aangifte personenbelasting en haar bijlagen
- ....