News

16.09.2020

e-Communicatie tussen u en de fiscus

Om de communicatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen te vereenvoudigen, besliste de ministerraad van 17 januari 2020 dat die communicatie meer in elektronische vorm moet gebeuren. Een wetsontwerp is onderweg.

Read more

12.09.2020

Detachering naar België: strengere regels

Op 30 juli 2020 werd de Europese Detacheringsrichtlijn (2018/957) van toepassing in België. De omzettingswet verscheen op 18 juni ll. in het Staatsblad. Omdat België voorheen al strenge regels toepaste, zijn er niet zo veel nieuwigheden. Maar wie met buitenlands personeel werkt, moet toch opletten.

Read more

07.09.2020

Grondwettelijk hof maakt hervorming van taks op vzw’s noodzakelijk

Het Grondwettelijk Hof oordeelde begin van dit jaar dat de vrijstelling van de vzw-taks op buitenlandse onroerende goederen juridisch niet te verantwoorden valt. De zaak betreft de vroegere wetgeving maar de vrijstelling voor buitenlandse onroerende goederen bestaat ook vandaag nog. Een wetswijziging lijkt onontkoombaar.

Read more

05.09.2020

Home work allowance - social security and tax authorities agree again

With a circular letter of 14 July 2020 the tax authorities now also accept a lump sum home work allowance of 129,48€. As a result, the social security and tax authorities apply the same amount. A ruling is no longer necessary.

Read more

01.09.2020

Corona tax shelter

In the past the legislator already undertook several attempts to seduce the Belgian saver in order to invest in shares. The two most recent initiatives are ‘tax shelters’. One for starting companies, the other for grow companies. With Corona III a third one is added.

Read more

30.08.2020

Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Read more

27.08.2020

Investeringsaftrek 2021: op welk percentage heeft u recht?

Het standaardtarief van de investeringsaftrek bedroeg voor kmo’s 20% in 2018 en 2019. Vanaf aanslagjaar 2021 (wat meestal overeenkomt met investeringen in 2020) geldt terug het ‘oude’ standaardtarief van 8% maar ...

Read more

26.08.2020

Uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage door de coronacrisis

De “jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen” is een sociale bijdrage die vennootschappen moeten betalen ter financiering van de pensioenen en van de ziekteverzekering van zelfstandigen. Ook in het coronajaar 2020 is ze verschuldigd maar ze mag wel later betaald worden.

Read more

25.08.2020

Tax deductible amount for accommodation costs in Belgium

If an employee incurs costs on behalf of or for the benefit of the employer, the employer will in principle reimburse these. Such repayments are “expenses proper to the employer”. They are not taxable in the hands of the employee and are deductible for the employer. In principle, the employee must prove the authenticity and the amount of the expenditure. But exceptions may be applicable.

Read more

19.08.2020

De handelshuurlening - samen door de crisis

Sinds begin juni kan u als ondernemer/huurder een nieuw soort ondersteuning krijgen dat u moet helpen de huur van de maanden van lockdown te betalen. Maar ook uw verhuurder moet mee doen …

Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14