News

02.12.2021

Your counselor pays for the damage caused

The lawyer, accountant, tax consultant, ... can sometimes miss the mark. Bad advice, bad execution of a rule, lateness. It happens to all of us. But the difference is that if your counselor misses the ball… you are left dealing with the consequences! So what?

Read more

30.11.2021

De e-signature

De elektronische handtekening is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. U gebruikt ze misschien zelfs zonder dat u er zich bewust van bent. Maar de ene e-signature is de andere niet… Een woordje uitleg.

Read more

29.11.2021

Handelshuur – herziening

De handelshuurwet laat zowel de verhuurder, als de huurder toe om een herziening van de huurprijs te vragen wanneer de omstandigheden dat rechtvaardigen. Voor het vredegerecht van Antwerpen werd een casus besproken die de grenzen van dat recht mooi in beeld brengt.

Read more

25.11.2021

De fiscus over ‘negatieve interesten’

Al enige tijd is de rente zo laag dat de belegger geld moet geven om zijn geld te beleggen. Wat denkt de fiscus van die negatieve interesten?

Read more

24.11.2021

Huur: een mondeling akkoord geldt ook

“Verba volant, scripta manent”. Een Latijns adagium dat zoveel betekent als “het gesproken woord vervliegt, het geschreven woord blijft”. Dat principe is een gezond principe, in vele opzichten, maar bij overeenkomsten mag u niet uit het oog verliezen dat ook het “gesproken woord” blijvende gevolgen kan hebben.

Read more

23.11.2021

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?

Als een vennootschap dividenden uitkeert, dan is daar 30% roerende voorheffing (RV) op verschuldigd. Kmo’s kunnen die voorheffing vermijden door de winsten te reserveren (liquidatiereserve). Er is dan onmiddellijk een heffing van 10% verschuldigd, maar bij de vereffening van de vennootschap geldt er een belastingvrijstelling. Keert u vroeger uit, dan wordt er nog wel RV ingehouden.

Read more

22.11.2021

IFRS 16: huurovereenkomsten en Covid-19

Op 1 januari 2019 werd in Europa de nieuwe IFRS 16-lease-standaard van toepassing. Huurders moesten voortaan hun lease- en huurverplichtingen activeren op de balans. Als een huurder nu een huurverlaging krijgt om de Covid-19-pandemie te overbruggen, heeft dat in principe ook een boekhoudkundige impact. Maar zover komt het voorlopig niet.

Read more

17.11.2021

Withholding tax payment exemption for research and development

For some years now, the legislator has used the withholding tax (BV) to support employers with investments that generate employment. The employer withholds the BV, as usual, but he must transfer only a part of the withheld BV to the tax authorities. Recently, the exemption from transferring BV for research and development was loosened.

Read more

15.11.2021

Your landlord does not like home work

If a tenant uses the rented house or apartment for professional purposes, the landlord is taxed on the rental income and not on the cadastral income, which is usually lower. In this corona era we have learned to work from home ‘en masse’ and many would like to continue to do so. But what does the landlord think about that?

Read more

10.11.2021

Nieuw WVV: impact op herwaarderingsmeerwaarden

Op 20 augustus 2021 publiceerde de Commissie voor boekhoudkundige normen (CBN) een advies over de wijze waarop herwaarderingsmeerwaarden geboekt moeten worden na de invoering in mei 2019 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Read more

[1]  2  3  4  5