News

02.12.2022

Vacature Senior Accountant

Read more

02.12.2022

Vacature Junior Accountant

Read more

01.12.2022

Hoe moet je een superdividend boeken?

Het informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat, beter bekend als het ICCI, publiceert regelmatig antwoorden op vragen die gesteld worden door de leden-revisoren. Onlangs kreeg het ICCI de vraag hoe een ontvangen superdividend geboekt moet worden.

Read more

28.11.2022

BTW: juridische procedures zijn geen algemene kosten

Als btw-plichtigen activiteiten hebben die deels aan de btw onderworpen zijn en deels niet, dan spreken we van een gemengde btw-plichtige. Voor hun vrijgestelde activiteiten hebben deze btw-plichtigen geen recht op btw-aftrek. Maar voor overhead-kosten wel. Er zijn echter grenzen aan die overheadkosten.

Read more

27.11.2022

A director manages, a company works

Without being aware of it, business leaders often have a double role. On the one hand, they run a company; on the other hand, they also carry out the activities of the company. That distinction can be very important when a father-manager pays salary to his son to help him with his tasks.

Read more

23.11.2022

Onderhoudsuitkeringen: teveel betalen is ook niet goed

Onderhoudsuitkeringen aan de ex-echtgenoot of aan kinderen zijn aftrekbaar. Maar dan moeten er wel enkele voorwaarden nageleefd worden. Maar zelfs als alle voorwaarden nageleefd zijn, mag de onderhoudsplichtige toch niet zomaar alle sommen in aftrek brengen.

Read more

22.11.2022

Ex-zaakvoerder beschuldigd van schijnwerknemerschap

Bij schijnzelfstandigheid proberen partijen de werknemer onder het zelfstandigenstatuut te schuiven zodat de RSZ-bijdragen lager uitvallen. Bij schijnwerknemerschap wordt de activiteit van een zelfstandige voorgesteld als een arbeidsrelatie, om op die manier hogere uitkeringen te genieten.

Read more

21.11.2022

Boeking van vergoedingen wegens betalingsachterstand

Als uw tegenpartij de facturen niet tijdig betaalt, heeft u op basis van uw contract of op basis van de wet, recht op een vergoeding. De wet verleent u recht op een interestvergoeding, maar het staat u vrij, met inachtname van bepaalde voorwaarden en beperkingen, ook andere kosten in rekening te brengen. Hoe moeten die vergoedingen geboekt worden? Een nieuw CBN-advies verduidelijkt dat.

Read more

15.11.2022

GDPR geldt ook in HR-aangelegenheden

De regels op de gegevensbescherming (GDPR) gelden ook in de relatie tussen de werkgever en zijn werknemers. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bespreking van de gezondheidssituatie van een werknemer in beperkte kring moet gebeuren, en niet te grabbel mag worden gegooid.

Read more

14.11.2022

Flexible insolvency rules will continue to apply until 31 March 2023

During the corona crisis, insolvency rules were considerably eased and a so-called pre-packaged bankruptcy procedure was also provided for. In principle, this easing was supposed to stop in mid-2022, but it has been extended in the meantime. And immediately until 31 March 2023.

Read more

[1]  2  3  4  5