News

01.09.2021

Vennootschappen: stand van zaken over online oprichting

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

Read more

18.08.2021

De boekhoudkundige verwerking van de wederopbouwreserve

De CBN heeft een advies gepubliceerd over de boekhoudkundige verwerking van de wederopbouwreserve. De wederopbouwreserve is één van belangrijkste maatregelen die ondernemingen moet toelaten zich na de pandemie te herpakken. Hoe gaat die wederopbouwreserve in de praktijk?

Read more

16.08.2021

Research and development: Belspo's fiscal role

The exemption from withholding tax (BV) for research and development is particularly important for attracting companies that want to invest in new technologies. But what is actually covered by the term 'research and development' (R&D for short). The Federal Public Planning Service Science Policy, called Belspo, can tell you.

Read more

12.08.2021

Bewijslast bij ontslag na arbeidsongeschiktheid

Een werkneemster krijgt een miskraam waarna ze arbeidsongeschikt wordt. De dag van haar terugkeer ontslaat de werkgever haar met als motivatie dat de onderneming reorganiseert. De werkneemster meent echter dat zij ontslagen werd wegens haar arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van de miskraam en trekt naar de rechtbank.

Read more

11.08.2021

Deeleconomie: het nieuwe belastingstelsel

Nadat het Grondwettelijk Hof de regeling voor 'het belastingvrij bijklussen' eind 2020 vernietigde, werd een nieuw en specifieke belastingregeling ingevoerd voor de diensten (en dus niet voor de verkoop van goederen) die een particulier aan een andere particulier levert door tussenkomst van een erkend elektronisch platform. De administratie heeft in de loop van mei daar in circulaire 2021/C/44 wat toelichting bij gegeven.

Read more

10.08.2021

The employer's PC or smartphone: tax authorities' position towards accessories

If you offer equipment to your employees to enable them to work, there are two options. The tax authorities either regard it as an expense proper to the employer (and then it is not taxable for the employee), or as a benefit in kind (and in that case it is, of course, taxable). PCs and smartphones fall into the latter category. But what about their accessories?

Read more

09.08.2021

Herbeleggen in aandelen: uitzonderlijk toch mogelijk

Als u als ondernemer (natuurlijk persoon of vennootschap) meerwaarden realiseert op beroepsactiva, dan zijn die meerwaarden in de regel belastbaar als beroepsinkomen. Er zijn vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld als u de meerwaarde herbelegt in andere nieuwe activa. Aandelen komen niet in aanmerking als herbelegging… of toch?

Read more

05.08.2021

Will a new director be responsible for mistakes made by predecessors?

You accept a directorship in a company with a long history. At least, that's what you thought, because after a short time the proverbial corpses fall out of the closet. Or even better: you will be brought in as the man or woman who will put the company back on the right track. Do you not run the risk of ultimately paying for the mistakes and debts of the past?

Read more

04.08.2021

Strafrechtelijk onderzoek in gsm of pc

Onderzoekers hebben in het kader van een strafrechtelijk onderzoek verregaande bevoegdheden. Zij mogen -steeds met toestemming van een rechter- binnenkomen, kasten opentrekken, uw financiën nagaan. Maar heeft u het recht om u wachtwoord van uw smartphone of laptop niet te geven?

Read more

03.08.2021

Naar het vaccinatiecentrum tijdens de werkuren

Sinds 9 april 2021 kunnen werknemers ‘klein verlet’ inroepen om het werk te verlaten en zich te laten vaccineren. Typisch aan klein verlet is dat de werkgever het loon gewoon moet blijven verder betalen. Wat zijn de voorwaarden?

Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14