News

26.09.2020

De consumptiecheque

Het duurde even vooraleer het ook officieel in het Staatsblad stond maar op 17 juli 2020 was het zo ver: een nieuw artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969. In het Nederlands: de consumptiecheque.

Read more

22.09.2020

Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen

Een wet van 4 april 2019 legt grenzen op aan afspraken die tussen ondernemingen (gemeenzaam B2B genoemd) gesloten worden. De wet treedt pas in werking op 1 december 2020. U heeft dus nog even tijd om te kijken of de standaardvoorwaarden in uw contracten in overeenstemming zijn met deze zogenaamde B2B-wet. U wil immers boetes en onzekerheden vermijden.

Read more

18.09.2020

Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders in de BV

Hoewel de besloten vennootschap als de opvolger van de BVBA wordt beschouwd, biedt de BV heel wat meer mogelijkheden om de statuten aan te passen aan de noden van de aandeelhouders. De uittreding en uitsluiting van vennoten is in de BV veel soepeler dan in de BVBA. Maar er zijn ook grenzen.

Read more

16.09.2020

e-Communicatie tussen u en de fiscus

Om de communicatie tussen de FOD FinanciŽn en de belastingplichtigen te vereenvoudigen, besliste de ministerraad van 17 januari 2020 dat die communicatie meer in elektronische vorm moet gebeuren. Een wetsontwerp is onderweg.

Read more

12.09.2020

Detachering naar BelgiŽ: strengere regels

Op 30 juli 2020 werd de Europese Detacheringsrichtlijn (2018/957) van toepassing in BelgiŽ. De omzettingswet verscheen op 18 juni ll. in het Staatsblad. Omdat BelgiŽ voorheen al strenge regels toepaste, zijn er niet zo veel nieuwigheden. Maar wie met buitenlands personeel werkt, moet toch opletten.

Read more

07.09.2020

Grondwettelijk hof maakt hervorming van taks op vzwís noodzakelijk

Het Grondwettelijk Hof oordeelde begin van dit jaar dat de vrijstelling van de vzw-taks op buitenlandse onroerende goederen juridisch niet te verantwoorden valt. De zaak betreft de vroegere wetgeving maar de vrijstelling voor buitenlandse onroerende goederen bestaat ook vandaag nog. Een wetswijziging lijkt onontkoombaar.

Read more

05.09.2020

Home work allowance - social security and tax authorities agree again

With a circular letter of 14 July 2020 the tax authorities now also accept a lump sum home work allowance of 129,48Ä. As a result, the social security and tax authorities apply the same amount. A ruling is no longer necessary.

Read more

01.09.2020

Corona tax shelter

In the past the legislator already undertook several attempts to seduce the Belgian saver in order to invest in shares. The two most recent initiatives are Ďtax sheltersí. One for starting companies, the other for grow companies. With Corona III a third one is added.

Read more

30.08.2020

Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er ťťn van.

Read more

27.08.2020

Investeringsaftrek 2021: op welk percentage heeft u recht?

Het standaardtarief van de investeringsaftrek bedroeg voor kmoís 20% in 2018 en 2019. Vanaf aanslagjaar 2021 (wat meestal overeenkomt met investeringen in 2020) geldt terug het Ďoudeí standaardtarief van 8% maar ...

Read more

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9