News

12.07.2020

VAT and renovation works on a partly professionally used building

Renovation works can, when a number of conditions are met, be subject to a 6% VAT rate. Professionally used building cannot benefit from this reduced rate. What should we then do with mixed used buildings?

Read more

10.07.2020

Langetermijnbetrokkenheid: het langste woord uit het vennootschapsrecht?

In 2017 besliste de EU om regels uit te vaardigen die de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen moet bevorderen. Tegelijk werden ook maatregelen genomen die moeten zorgen voor meer transparantie tussen de genoteerde vennootschappen en de beleggers. De richtlijn werd in mei 2020 omgezet in het Belgisch recht.

Read more

05.07.2020

Borrowing for dividends: interest deduction or not

The authorities are of the opinion that interest on loans used to pay dividends is, by definition, not tax deductible. These are after all expenses which do not serve to obtain taxable income, a key condition in the Income Tax Code. The Court of Cassation has a different opinion.

Read more

01.07.2020

Student jobs in corona times

Students often combine their studies with jobs. To a certain extent, this is possible under special conditions, both in terms of social security and taxation. During the corona crisis, student jobs benefit from some extra facilities.

Read more

01.07.2020

Uitstel van betaling werkgeversbijdragen tot 15 december 2020

Toen midden maart de regering de eerste coronamaatregelen nam, waren die vooral bedoeld om de liquiditeitspositie van particulieren en bedrijven te vrijwaren. Naarmate de tijd vorderde en de pandemie afzwakte werden enkele tussenkomsten gestopt of afgezwakt. Andere maatregelen moesten de ondernemingen helpen bij de relance. Het uitstel van betaling van RSZ-bijdragen is één van het laatste type.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]