diensten

De vennootschap is onze core business. Essentieel bij onze benadering is een grondige kennis van de vennootschapsbelasting in al haar facetten. Een diepgaande kwartaal- of maandrapportage is onontbeerlijk voor het nemen van fiscale beslissingen.
Lees meer
Een essentiŽle oefening voor elke onderneming is haar financiering.† Gouden regels zoals de aanwending van kortetermijnfinancieringsbronnen voor kortetermijnbehoeften worden regelmatig vergeten.† Ook is het landschap naar potentiŽle kredietmogelijkheden veranderd.† Een greep uit de waaier van mogelijkheden om uw onderneming te financieren.
Lees meer
Een sterke, bewijskrachtige boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming. Boekhouding is meer dan het volgen van de talrijke verplichtingen opgelegd door de wet. Zodoende is de boekhouding hťt middel bij uitstek om de parameters van uw bedrijfsprestaties te meten en op te volgen. Stuyts Accounting Services cvba zorgt voor actieve bijstand aan haar cliŽnten bij het voeren van de boekhouding. Afhankelijk van de grootte van de onderneming gaat ons dienstenpakket van het voeren van een volledige boekhouding van A tot Z tot de actieve bijstand aan de interne boekhouder of boekhoudafdeling.
Lees meer
Uw onderneming heeft een eigen waarde die afhankelijk is van zowel haar bezittingen als van haar prestaties. De activa van uw onderneming hebben immers elk hun waarde, maar daar staan veelal schulden tegenover. Bovendien zijn soms meerwaarden aanwezig, hoewel deze niet in de boekhouding voorkomen. Daarnaast kijkt een overnemer naar de prestaties van uw onderneming, met andere woorden, hoeveel EBITDA, winst of cashflow door de onderneming gegenereerd wordt zodat hij op een redelijke termijn zijn overname kan terugbetalen.
Lees meer